Zahir Qayum

Zahir Qayum

Senior Associate

Al Khobar, Saudi Arabia

+966 (13) 330 8433